fbpx

Greta Winkler

Adam Zych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz University of Applied Sciences w Kolonii (Niemcy). Od 20 lat rozwija własny biznes w branży sportowej oraz osłon słonecznych. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Projekt PL, która walczy o przywrócenie znaczenia rodziny. Inicjator akcji Uwaga! Smartfon oraz Forum Gen. Tato x 4.

Michał Kot

Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Dyrektor Instytutu POKOLENIA. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tato x 5.

Andrzej Lampert

Piosenkarz i śpiewak operowy. Występuje na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu oraz w wielu operach w kraju i za granicą. Laureat XI Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury w kategorii ,,Najlepszy Śpiewak Operowy’’. Tato x4.

gen. Wiesław Kukuła

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu, studiów magisterskich w WAT oraz Polish Open University. Służbę liniową rozpoczął w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów). Pełnił również służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Był też szefem wydziału dowodzenia i łączności w Dowództwie Wojsk …

gen. Wiesław Kukuła Read More »

Jan Mela

Podróżnik i działacz społeczny, założyciel Fundacji „Poza Horyzonty”. Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku i pierwszy niepełnosprawny, który tego dokonał. Maratończyk. Tato x 3.

Scroll to Top