IX Międzynarodowe Forum Tato.Net WOLNOŚĆ & DYSCYPLINA, 30.09.2017

OTWARCIE

 8.00 Recepcja / rejestracja oraz otwarcie stoisk partnerów i inicjatyw wspierających rodzinę i ojcostwo
 9.00 TatoSFERA – możliwość nieformalnego spotkania  uczestników i gości specjalnych
10.00 Oficjalne otwarcie IX Forum Tato.Net
Przemówienie powitalne
Przesłania Patronów i Partnerów

CZĘŚĆ I.  BYĆ WOLNYM

Jak dziś walczyć o wolność wewnętrzną i samodyscyplinę? Fakty, wyzwania, rozwiązania

10.10 – 11.15 Sesja plenarna:

  • Fakty – co jest a co nie jest wolnością i dyscypliną?
  • Nowe wyzwania i wirusy, które zniewalają dziś  męską duszę
  • „Chcemy być sobą wreszcie…” Walka o wolność osobistą: strategia, taktyka i cena
11.15 – 12.00 Panel I.
Jak być  wolnym  w świecie, który nas zniewala?
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Grupy tematyczne, cz. I
13.30 – 14.00 przerwa na posiłek

CZĘŚĆ II. BYĆ WYZWALAJĄCYM

Jak wychowywać do wolności i dyscypliny?  Fakty, wyzwania, rozwiązania

14.00 – 15.00 Sesja plenarna
  • Jak być katalizatorem wolności?
  • Samowychowanie czym jest i czym nie jest?
  • Improwizacja czy Tato-plan? Jak organizować życie rodzinne.
15.00 – 15.45 Panel II
Jak zostawiać wolność powierzając obowiązki
  • W jaki sposób wychowywać do mądrego korzystania z wolności
  • Jak nauczyć dziecko samodyscypliny
  • Jakie niebezpieczne rzeczy tata powinien zrobić ze swoimi dziećmi
15.45 – 16.15 przerwa kawowa
16.15 – 17.15  Grupy tematyczne, cz. II
17.15 – 18.00  Sesja plenarna
podsumowanie
zamknięcie Forum
20.00 Uroczysta Gala Max – wydarzenie towarzyszące (rejestracja wkrótce)

* Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.