Program IX Międzynarodowego Forum Tato.Net WOLNOŚĆ & DYSCYPLINA

Przekraczanie siebie

OTWARCIE

08.00 Recepcja / Otwarcie STREFY TATY – stoiska organizacji i inicjatyw wspierających rodzinę i ojcostwo
10.00 Oficjalne otwarcie Forum Tato.Net
Przemówienie powitalne
Przesłania Patronów i Partnerów

CZĘŚĆ I.  Ojciec wolny i zdyscyplinowany. Jak zachować wolność w świecie konsumpcji?

10.10 – 11.10 Sesja plenarna:

 • Wolność i dyscyplina na co dzień
 • Jak zdyscyplinować swoje reakcje
 • Trzy wymiary ojcowskiego przekraczania siebie
11.15 – 12.00 Panel I.
Jak zachować wolność w świecie konsumpcji
 • Jak wybrać i realizować priorytety
 • Jak Tato-Plan pomaga zachować równowagę
 • Dobre nawyki – dyscyplina, czy wolność
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Grupy tematyczne, cz. I
13.30 – 14.00 przerwa na posiłek

CZĘŚĆ II. Jaką wolność i dyscyplinę przekażą ojcowie dzieciom w XXI wieku? Fakty, wyzwania, rozwiązania

14.00 – 15.00 Sesja plenarna
 • Plan czy improwizacja? Jak organizować życie rodzinne.
 • Jak stawiać mądrze stawiać granice dzieciom
 • Jakie są dobre zasady wolności i dyscypliny w finansach rodzinnych
15.00 – 15.45 Panel II
Jak zostawiać wolność powierzając obowiązki
 • W jaki sposób wychowywać do mądrego korzystania z wolności
 • Jak nauczyć dziecko samodyscypliny
 • Jakie niebezpieczne rzeczy tata powinien zrobić ze swoimi dziećmi
15.45 – 16.15 przerwa kawowa
16.15 – 17.15  Grupy tematyczne, cz. II
17.15 – 18.00  Sesja plenarna
podsumowanie
zamknięcie Forum

* Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.